KONFERENCJA
ASOCJACJI NIEWYDOLNOŚCI SERCA PTK

03-04.09.2021 | WARSZAWA

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Niewydolność serca to schorzenie, które dotyka wielu spośród naszych pacjentów. To również dynamicznie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Z każdym rokiem pojawiają się nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Coraz częściej mówimy o konieczności opieki kompleksowej nad pacjentami z niewydolnością serca, której wdrażanie rozpoczynamy w ramach projektu KONS.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie miejscem spotkania lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

Atrakcyjny program naukowy obejmie aktualne zagadnienia dotyczące diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezskórnego / chirurgicznego, elektroterapii, niewydolności serca, wraz z przeszczepem serca oraz postępowaniem w chorobach towarzyszących.

Dogodna lokalizacja w centrum Warszawy ułatwi uczestnikom przyjazd, a zróżnicowana baza hotelowa pozwoli znaleźć wygodny nocleg dostosowany do wymagań i możliwości.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i towarzyskich!

Zachęcamy do wczesnej rejestracji i rezerwacji hoteli.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

 

dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. IK

Przewodniczący Asocjacji Niewydolności Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

dr hab. Paweł Rubiś

Sekretarz Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca

 

wraz z Zarządem Asocjacji Niewydolności Serca PTK

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Przemysław Leszek - przewodniczący

 

Agata Bielecka-Dąbrowa

Andrzej Gackowski

Tomasz Hryniewiecki

Ewa A. Jankowska

Marta Kałużna-Oleksy

Tomasz Kukulski

Małgorzata Lelonek

Jadwiga Nessler

Agnieszka Pawlak

Piotr Rozentryt

Paweł Rubiś

Ewa Straburzyńska-Migaj

KOMITET
NAUKOWY

Rafał Baranowski

Agata Bielecka-Dąbrowa

Elżbieta Katarzyna Biernacka

Zofia Bilińska

Michał Bohdan

Monika Budnik

Leszek Czupryniak

Ewa Dziewięcka

Andrzej Gackowski

Mariusz Gąsior

Marek Gierlotka

Marcin Grabowski

Jacek Grzybowski

Piotr Hetman

Katarzyna Holcman

Tomasz Hryniewiecki

Ewa A. Jankowska

Beata Jankowska-Polańska

Marta Kałużna-Oleksy

Karol Kamiński

Dorota Kaszuba

Jarosław Kaźmierczak

Cezary Kępka

Paweł Kleczyński

Mariusz Kłopotowski

Mariola Kmiecicka

Małgorzata Knapp

Dorota Krówczyńska

Tomasz Kukulski

Mariusz Kuśmierczyk

Beata Lech

Jacek Legutko

Małgorzata Lelonek

Przemysław Leszek

Magdalena Lisiak

Bartosz Łoza

Anna Mierzyńska

Przemysław Mitkowski

Agnieszka Młynarska

Jadwiga Nessler

Jacek Niedziela

Maksymilian Opolski

Agnieszka Pawlak

Piotr Ponikowski

Piotr Rozentryt

Paweł Rubiś

Tomasz Rywik

Dorota Sobczyk

Małgorzata Sobieszczańska-Małek

Tomasz Stącel

Maciej Sterliński

Patryk Stokłosa

Ewa Straburzyńska-Migaj

Jarosław Szymański

Lidia Tomkiewicz-Pająk

Agnieszka Tycińska

Izabella Uchmanowicz

Maria Walkiewicz

Karol Wierzbicki

Maria Wilczyńska

Sylwia Wiśniowska-Śmiałek

Adam Witkowski

Michał Zakliczyński

Marta Załęska-Kocięcka

Karina Zatorska

Robert Zymliński 

PROGRAM - aktualizacja 23.07.2021 r.

Piątek

10:00 - 11:30
A

Warsztaty elektrokardiograficzne

pod kierunkiem: R. Baranowskiego (Warszawa)

B

Warsztaty echokardiograficzne

pod kierunkiem: A. Gackowskiego (Kraków) i T. Kukulskiego (Zabrze)

C

11:00 - 11:30

Platforma Edukacji i Certyfikacji Pielęgniarek i Pielęgniarzy Niewydolności Serca
Przewodniczący: J. Nessler (Kraków), M. Lelonek (Łódź), A. Pawlak (Warszawa)

 1. Znaczenie Pielęgniarki Niewydolności Serca w opiece nad pacjentem z niewydolnością serca. M. Lelonek (Łódź)
 2. Założenia i cele certyfikacji Pielęgniarek/Pielęgniarzy Niewydolności Serca w Polsce. J. Nessler (Kraków)
 3. Znaczenie w praktyce klinicznej tytułu Edukatora Niewydolności Serca. Z. Małas
11:30 - 11:45
Przerwa kawowa
11:45 - 13:15
A

Niewydolność serca, a frakcja wyrzutowa lewej komory  
Przewodniczący: M. Lelonek (Łódź), J. Nessler (Kraków), E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)

 1. Nowa definicja niewydolności serca
  P. Leszek (Warszawa)
 2. HFrEF – co budzi nasze wątpliwości w 2021 roku?
  J. Nessler (Kraków)
 3. HFmrEF i HFimpEF – nowe wyzwania
  E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 4. HFpEF – wiemy coraz więcej ale…
  M. Lelonek (Łódź)
B

Przerost lewej komory – kiedy się „nie przejmujemy”, a kiedy poszerzamy diagnostykę?
Przewodniczący: J. Grzybowski (Warszawa), C. Kępka (Warszawa), P. Rubiś (Kraków)

 1. Obrazowanie przerostu lewej komory
  A. Gackowski (Kraków)
 2. Co może „kryć się” pod przerostem lewej komory?
  P. Rubiś (Kraków)
 3. Dlaczego czasem musimy współpracować z hematologami?
  K. Holcman (Kraków)
 4. Kardiomiopatia amyloidozowa ATTR – czy taka rzadka?
  J. Grzybowski (Warszawa)
 5. Heterogenność kardiomiopatii przerostowej – różne fenotypy i różne przebiegi kliniczne
  M. Kłopotowski (Warszawa)
C

Sesja sponsorowana

13:15 - 14:00
Przerwa lunchowa

SESJA PLAKATOWA

Sesja konkursowa (niewydolność serca – diagnostyka, leczenie, rokowanie)

Przewodniczący: A. Pawlak (Warszawa), P. Rubiś (Kraków), T. Rywik (Warszawa)

 

14:15 - 15:15
A

Rewaskularyzacja w niewydolności serca – temat ciągle „gorący”
Przewodniczący: M. Gąsior (Zabrze), J. Legutko (Kraków), A. Witkowski (Warszawa)

 1. Nowe spojrzenie na ocenę wskazań do rewaskularyzacji
  C. Kępka (Warszawa)
 2. Kiedy przezskórna rewaskularyzacja a kiedy CABG?
  M. Gąsior (Zabrze)
 3. Znaczenie udrażniania przewlekłych niedrożności (CTO) w niewydolności serca
  M. Opolski (Warszawa)
 4. Przezskórna rewaskularyzacja w zabezpieczeniu krótko-trwałym mechanicznym wspomaganiem krążenia (Impella) J. Legutko (Kraków)
B

Kompleksowa opieka nad pacjentami z niewydolnością serca.
Sesja organizowana przez Sekcję Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK.
Przewodniczenie: P. Hetman, A. Pawlak (Warszawa), I. Uchmanowicz (Wrocław)

 1. Model opieki nad chorym z niewydolnością serca
  D. Kaszuba (Poznań)
 2. Koordynowana opieka nad osobami z niewydolnością serca
  J. Nessler (Kraków)
 3. Doświadczenia w opiece nad pacjentem z niewydolnością serca
  B. Lech (Kraków)
 4. Curriculum dla pielęgniarek niewydolności serca
  M. Lisiak (Wrocław)
 5. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentami z niewydolnością serca
  I. Uchmanowicz (Wrocław)
C

Sesja sponsorowana

15:15 - 15:30
Przerwa kawowa
15:30 - 16:45
Sala A+B

INAUGURACJA

Prowadzenie: T. Hryniewiecki (Warszawa), P. Leszek (Warszawa), P. Ponikowski (Wrocław)
Panel: M. Gąsior (Zabrze), J. Kaźmierczak (Szczecin), M. Lelonek (Łódź), P. Mitkowski (Poznań), J. Nessler (Kraków), A. Witkowski (Warszawa)

 1. Niewydolność serca w POLSCE 2019 – 2021 – aktualna sytuacja. P. Leszek (Warszawa)
 2. Przygotowanie i założenia programu sieci kardiologicznej dla pacjenta z niewydolnością serca. T. Hryniewiecki (Warszawa)
 3. Platforma Edukacji i Certyfikacji Pielęgniarek i Pielęgniarzy Niewydolności Serca. M. Lelonek (Łódź)
 4. Ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze prace prezentowane na sesjach plakatowych i wręczenie nagród. 
  A. Pawlak (Warszawa), P. Rubiś (Kraków), T. Rywik (Warszawa)

Dyskusja panelowa – 20 minut

 

16:30 – 16:45 Uzupełniające wybory Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca w kadencji 2021 – 2023
M. Lelonek (Łódź), A. Pawlak (Warszawa), P. Leszek (Warszawa), P. Rubiś (Kraków)

16:45 - 17:15
Przerwa kawowa
17:15 - 18:45
Sala A+B

A i B. Najnowsze wytyczne diagnostyki i leczenia niewydolności serca 2021
Przewodniczący: T. Hryniewiecki (Warszawa), P. Leszek (Warszawa)

 1. Nowa koncepcja farmakoterapii
  E.A. Jankowska (Wrocław)
 2. Nowa koncepcja leczenia w ostrej niewydolności serca
  P. Ponikowski (Wrocław)
 3. Nowe spojrzenie na diagnostykę niewydolności serca
  M. Lelonek (Łódź)
 4. Nowości w elektroterapii
  P. Mitkowski (Poznań)
 5. Nowości w leczeniu zabiegowym
  A. Witkowski (Warszawa)
C

Różne oblicza przyczyn niewydolności serca
Sesja organizowana przez Sekcję Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK. 
Przewodniczący: A. Młynarska (Katowice), T. Rywik (Warszawa), I. Uchmanowicz (Wrocław)

 1. Serce sportowca – czy zawsze sport to zdrowie?
  M. Kmiecicka (Warszawa)
 2. Zapalenie mięśnia sercowego – skąd się bierze?
  D. Krówczyńska (Warszawa)
 3. Kardiomiopatia połogowa – czy ciąża to fizjologia?
  M. Walkiewicz (Warszawa)
 4. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich – ważna przyczyna kolejnych hospitalizacji
  B. Jankowska-Polańska (Wrocław), D. Krówczyńska (Warszawa), M. Kmiecicka (Warszawa)
 5. Depresja w niewydolności serca – jak pomóc pacjentowi?
  A. Mierzyńska (Warszawa)

Sobota

08:30 - 10:00
A

Fenotypowanie w niewydolności z obniżoną frakcją wyrzutową a leczenie wg HFA 2021r.
Przewodniczący: E.A. Jankowska (Wrocław), M. Lelonek (Łódź), P. Mitkowski (Poznań)

 1. Znaczenie fenotypowania w HFrEF
  E.A. Jankowska (Wrocław)
 2. Profil 1: Częstość pracy serca i ciśnienie tętnicze
  J. Nessler (Kraków)
 3. Profl 2: Pacjent z chorobami przewlekłymi
  M. Lelonek (Łódź)
 4. Profil 3: Pacjent z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków
  P. Mitkowski (Poznań)
 5. Profil 4: Pacjent ze wskazaniami do elektroterapii
  M. Sterliński (Warszawa)
B

ABC… długo-terminowego mechanicznego wspomagania krążenia (LVAD)
Przewodniczący: M. Kuśmierczyk (Warszawa), P. Rubiś (Kraków), K. Wierzbicki (Kraków)

 1. Dla kogo przeszczep a dla kogo LVAD – perspektywa historyczna vs. 2021?
  M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa)
 2. Krótkoterminowe wspomaganie krążenia – kiedy i dla kogo?
  M. Załęska-Kocięcka (Warszawa)
 3. Obrazy echokardiograficzne u chorych z LVAD – co można a czego nie można zobaczyć?
  S. Wiśniowska-Śmiałek (Kraków)
 4. Pierwszych 101 LVAD – doświadczenia własne. Sukcesy i porażki.
  K. Wierzbicki (Kraków)
 5. Jak wygląda codzienna praca i kontrola na oddziale LVAD?
  J. Szymański (Warszawa)
C

Sesja sponsorowana

10:00 - 10:15
Przerwa kawowa
10:15 - 11:45
A

Ostra niewydolność serca w 2021 roku
Przewodniczący: M. Gierlotka (Opole), E. A. Jankowska (Wrocław), A. Tycińska (Białystok)

 1. Jak postępowac z chorym z ostrą niewydolnością serca
  E. A. Jankowska (Wrocław)
 2. Jak optymalnie farmakologicznie wspomóc niewydolne serce?
  A. Tycińska (Białystok)
 3. Miejsce leczenia inwazyjnego u pacjenta ostrą niewydolnością serca
  M. Gierlotka (Opole)
 4. Rola i miejsce tlenoterapii
  M. Kałużna-Oleksy (Poznań)
 5. Kiedy leczenie nerkozastępcze?
  R. Zymliński (Wrocław)
B

Kardio-onkologia – czy już nowa dyscyplina?
Przewodniczący: A. Bielecka-Dąbrowa (Łódź), A. Pawlak (Warszawa), M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa)

 1. Pacjent onkologiczny z niewydolnością serca – optymalne postępowanie
  M. Knapp (Białystok)
 2. Pacjent onkologiczny z arytmią
  M. Bohdan (Gdańsk)
 3. Optymalizacja leczenia przeciwkrzepliwego u pacjenta onkologicznego
  T. Rywik (Warszawa)
 4. Utrzymujący się płyn w osierdziu – co robię?
  K. Kamiński (Białystok)
 5. Toksyczność postępowania onkologicznego
  P. Leszek (Warszawa)
C

Sesja sponsorowana

11:45 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 13:30
A

Interdyscyplinarne zagadnienia w niewydolności serca
Przewodniczący: L. Czupryniak (Warszawa), P. Rozentryt (Zabrze), E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)

 1. Przewlekła niewydolność nerek
  P. Rozentryt (Zabrze)
 2. Niedobór żelaza/anemia
  E. A. Jankowska (Wrocław)
 3. Cukrzyca
  L. Czupryniak (Warszawa)
 4. POChP a niewydolność serca
  J. Niedziela (Zabrze)
 5. Depresja i problemy psychiatryczne w niewydolności serca
  B. Łoza (Warszawa)
B

Niecodzienne sytuacje u pacjentów z niewydolnością serca
Przewodniczący: A. Pawlak (Warszawa), T. Rywik (Warszawa), T. Zieliński (Warszawa)

 1. Wady wrodzone serca – czy też jesteśmy uzależnieni od FW?
  L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
 2. Arytmia u dorosłego pacjenta z wrodzoną wadą serca
  A. Bielecka-Dąbrowa (Łodź)
 3. Czy w zespole Tako-tsubo dochodzi do rozwoju przewlekłej niewydolności serca?
  M. Budnik (Warszawa)
 4. Nie-scalenie lewej komory – co wiemy na pewno, a co jest w sferze domysłów?
  T. Kukulski (Zabrze)
 5. Zapalenie mięsnia serca a niewydolność – co wiemy jak poinnismy postepować?
  A. Pawlak (Warszawa)
C

Sesja sponsorowana

13:30 - 14:30
Przerwa lunchowa
14:30 - 16:00
A

Wady zastawek a niewydolność serca
Przewodniczący: T. Hryniewiecki (Warszawa), T. Kukulski (Zabrze), D. Sobczyk (Kraków)

 1. Niewydolność serca u pacjenta z IZW
  K. Zatorska (Warszaw)
 2. Niewydolność serca i niedomykalność mitralna
  D. Sobczyk (Kraków)
 3. Niewydolność serca i niedomykalność trójdzielna–Tri-Clip
  P. Stokłosa (Warszawa)
 4. Niewydolność serca i stenoza aortalna
  P. Kleczyński (Kraków)
 5. Niewydolność serca u pacjenta po korekcji wady zastawkowej
  M. Wilczyńska (Warszawa)
B

Kardiomiopatie – co nowego?
Przewodniczący: Z. Bilińska (Warszawa), P. Rubiś (Kraków), M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa)

 1. Czy i kiedy badania genetyczne będą rutynową diagnostyką kardiomiopatii rozstrzeniowej?
  Z. Bilińska (Warszawa)
 2. Postepowanie w kanałopatiach
  E.K. Biernacka (Warszawa)
 3. Włóknienie serca w kardiomiopatiach – diagnostyka i znaczenie
  P. Rubiś (Kraków)
 4. Ryzyko arytmiczne w kardiomiopatiach – fakty i mity. Co może zaproponować Elektrokardiolog w 2021 roku?
  M. Sterliński (Warszawa)
 5. Kalkulatory prognostyczne w niewydolności serca i kardiomiopatiach
  E. Dziewięcka (Kraków)
C

Sesja sponsorowana

16:00 - 16:15
Przerwa kawowa
16:15 - 17:15
A

Sesja HOT
Przewodniczący: M. Kałużna-Oleksy (Poznań)

B

Przeszczep serca…, a może nie tylko?
Przewodniczący: M. Kuśmierczyk (Warszawa), K. Wierzbicki (Kraków), M. Zakliczyński (Wrocław)

 1. Jak optymalnie wybrać biorcę i dawcę w starszym wieku do przeszczepu?
  T. Zieliński (Warszawa)
 2. Choroba graftu – co to oznacza?
  M. Zakliczyński (Wrocław)
 3. Gdzie zaczynają się i kończą wskazania do przeszczepu płuc?
  T. Stącel (Zabrze)
 4. Przeszczepy wielonarządowe
  M. Kuśmierczyk (Warszawa)
C

Sesja sponsorowana

Marszałkowska 94

00-510 Warszawa

tel. 22 596 01 22

email: H3383-RE5@accor.com

Oferta zakwaterowania w hotelu w terminie 02/04 września 2021 r.

Pokoje Standard

309 pln netto + 8% VAT – pokój jednoosobowy ze śniadaniem za dobę
339 pln netto + 8% VAT – pokój dwuosobowy ze śniadaniem za dobę

 

W przypadku zainteresowania powyższą ofertą prosimy o kontakt mailowy
celem przekazania szczegółowych wytycznych: niewydolnosc@cowalski.pl 

Platynowy sponsor

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Patroni medialni

BIURO ORGANIZACYJNE

COWALSKI

AL. WIELKOPOLSKA 29

60-603 POZNAŃ

E-MAIL: niewydolnosc@cowalski.pl

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

JANUSZ KOWALSKI

E-MAIL: janusz@cowalski.pl

TEL. 606 83 43 68

BIURO PRASOWE